Cennik

Zachęcamy do rezerwacji na wynajmy !
Rejs widokowy około 50 minut: 30 zł/1 osoba dorosła, 20 zł dzieci do lat 12, rejsy odbywają się codziennie przy sprzyjającej pogodzie od godziny 10 do ostatniego klienta bez rezerwacji telefonicznych z Przystani Turystycznej przy ul. Grodzkiej 15 i ul. Grodzkiej 1 z Przystani pod Śliwką we Wrocławiu (zejście na przystań na środku Uniwersytetu przed Mostem Uniwersyteckim). Pływamy również do Zoo i Afrykarium – można tam wysiadać – prosimy zgłaszać Kapitanowi przed rejsem.
Zapraszamy na rejsy – Wrocław nocą – po zmroku – wspaniałe widoki –  zachody słońca i iluminacja Wrocławia… (można wnosić własne napoje) – ceny takie same jak za rejs dzienny!

Wynajem:

Katamaran Ray do 12 osób (cena za godzinę na wyłączność) :

  • 400 zł pierwsza godzina
  • 350 zł każda następna godzina

Katamaran Kuba do 12 osób (cena za godzinę na wyłączność) :

  • 450 zł pierwsza godzina
  • 400 zł każda następna godzina

Katamaran Laguna do 12 osób (cena za godzinę na wyłączność) :

  • 500 zł pierwsza godzina
  • 450 zł każda następna godzina

Dopłata za godzinę rejsu nocnego katamaranami ( po godzinie 19 ) + 50 zł
Na katamaranie Laguna możliwa opcja powitalnego czerwonego dywanu + 50zł

Przy wynajmie dwóch katamaranów jednocześnie rabat 10% na cały wynajem !

Podczas wynajmów jednostki są wcześniej wycofywane z rejsów pasażerskich i w całości są do dyspozycji wynajmujących.

Na katamarany można wnosić własne napoje i jedzenie (nie pobieramy korkowego!)

Katamarany posiadają oświetlenie LED

Katamaran Kuba posiada toaletę przydatną przy dłuższych rejsach 🙂

Mamy renomowany sprzęt grający – można łączyć z telefonem lub przynieść własny pendrive, a na katamaranie Kuba są mikrofony – możemy zorganizować karaoke więc może być ciekawie 🙂

Przystań katamaranów

Prosimy o telefoniczne ustalanie rezerwacji wynajmów dla grup zorganizowanych

Ceny brutto – na życzenie wystawiamy faktury vat.
tel 693 518 782 kontakt tylko w sprawie rezerwacji całych katamaranów nie pojedyńczych miejsc

E-mail: magdalena-hoffa@wp.pl

Regulamin dla pasażerów katamaranów pasażerskich armatora – firmy KONARSKI

§ 1

1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05 2019r. do odwołania

2. W niniejszym regulaminie „katamaran” oznacza jednostkę pływającą armatora.

3. Armatorem jest firma KONARSKI nip 897-154-55-51

§ 2

1. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Podczas rejsów, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija katamaran, każdy pasażer musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Kapitana lub załogę katamarana.

§ 3

1. Kapitan katamarana ma prawo odmówić udziału w rejsie lub usunąć z katamarana pasażerów, którzy:

a. Naruszają porządek publiczny

b. Nie przestrzegają niniejszego regulaminu

c. Wykazują oznaki wskazujące na użycie alkoholu lub innych środków odurzających

d. W jakikolwiek inny sposób są uciążliwi lub stanowią zagrożenie dla pozostałych pasażerów katamarana, załogi lub mienia armatora.

2. Na pokładzie katamarana obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, jak również, palenia tytoniu.

3. Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń pracowników armatora w tym zakresie. W szczególności należy przez to rozumieć czynności zagrażające bezpieczeństwu w ruchu wodnym, pozostałych pasażerów lub niedozwolone w miejscach publicznych.

4. Na pokład katamarana nie wolno wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych pasażerów lub które mogą uszkodzić lub zabrudzić katamaran (np. noże, maczety, siekiery, otwarte naczynia z farbami, smarami itp.).

5. Osoby, których zachowanie zostanie uznane przez pracowników armatora za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych pasażerów, zachowujące się agresywnie lub utrudniające korzystanie z usługi przez pozostałych pasażerów mogą nie być wpuszczone do katamarana lub poproszone o jego opuszczenie bez zwrotu kosztu biletu.

6. Armator i Kapitan nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki obrażeń ciała, śmierci, utraty lub uszkodzenia własności, które zostały spowodowane przez:

a.            niedozwolone zachowanie osób trzecich, w szczególności innych pasażerów

b.            zdarzenia losowe

c.            wypadnięcie za burtę katamarana

7. Każdy pełnoletni pasażer lub opiekun prawny pasażera małoletniego odpowiada materialnie przed armatorem za wyrządzone na mieniu armatora szkody.

8. Dzieci i osoby małoletnie przebywające na katamaranie muszą znajdować się pod opieką wyznaczonych opiekunów z którymi przyszli na rejs. Opiekę szczególną należy zapewnić dzieciom wsiadającym i wysiadającym z katamaranu.

9. Za przedmioty należące do pasażera, wniesione na katamaran, które ulegną zniszczeniu lub zaginięciu (np. wpadną do wody) armator oraz załoga katamarana nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 4

1. Na katamaranie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach Kapitan lub armator może udzielić na wprowadzenie zwierzęcia jednorazowej zgody.

2. Zabrania się wrzucania do wody śmieci oraz innych przedmiotów.

3. Podczas manewrów portowych, przepływania pod mostami, w trakcie śluzowania oraz dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie, w każdym przypadku, stosować się do poleceń Kapitana katamarana. W szczególności zabrania się wychylania, wysuwania rąk i nóg poza barierki ochronne statku, co mogłoby spowodować nieszczęśliwy wypadek.

4. Toaleta jachtowa dostępna na katamaranie jest przystosowana do wrzucania tylko małej ilości papieru toaletowego. Wrzucanie jakichkolwiek innych przedmiotów lub dużej ilości papieru lub ręczników papierowych grozi zatkaniem lub uszkodzeniem toalety i może być podstawą do obciążenia pasażera kosztami naprawy.

§ 5

1. Armator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi i awariami silnika lub urządzeń katamarana.

2. W przypadku odwołania rejsu na skutek:

a. Złych warunków nawigacyjnych i hydrologicznych

b. Złych warunków atmosferycznych

c. Zamknięcia szlaku wodnego przez administrację państwową lub policję wodną

Armator jest zobowiązany do zapewnienia takiego samego rejsu w innym terminie, lub zwrotu zaliczki.

3. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi katamarana Kapitan ma obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do najbliższej przystani lub brzegu.

§ 6

1. Skargi i wnioski odnośnie obsługi katamarana i przebiegu rejsów można zgłaszać u armatora mailem na adres raider.rk@wp.pl .